Update** ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทางสถานทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทย ได้แจ้งฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยแล้วค่ะ ใครที่จะเดินทางไปคาซัคสถานเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะคะ อยู่ได้ 30 วันค่ะ** เชื่อว่าหลายๆคนที่เดินทางกับสายการบิน Air Astana จะมีโอกาสที่จะไปทรานสิทที่ประเทศคาซัคสถาน วันนี้เราจึงขอนำวิธีการขอ วีซ่าคาซัคสถาน แบบ ทรานสิท มาฝากกันค่ะ วีซ่าทรานสิทต่างจากวีซ่าท่องเที่ยวปกติอย่างไร? ในกรณีที่ใช้ประเทศคาซัคสถานเป็นประเทศทางผ่านจากประเทศนึงไปยังประเทศปลายทาง โดยอยู่ในประเทศคาซัคสถานไม่เกิน 5 วัน สามารถใช้วีซ่าทรานสิทได้ค่ะ ซึ่งวีซ่าทรานสิทจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่า แล้วก็เอกสารน้อยกว่าค่ะ อย่างไรก็ตาม เรารวบรวมข้อมูลที่สามารถเป็นแนวทางในการข้อวีซ่าท่องเที่ยวไว้ให้ด้วยค่ะ ขั้นตอนการขอวีซ่า – ต้องไปจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ แถวๆสีลม ขึ้นไปชั้น 2 แผนก embassy service จ่ายค่าวีซ่าตามประเภทที่เราต้องใช้ + ค่าธรรมเนียมธนาคารอีก 500 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (เราจ่ายค่าวีซ่าของ 3 คนรวมไปใน 1 ใบเสร็จค่ะ) – ยื่นเอกสารและรับเล่มได้ที่ […]